Barnskötarutbildning

Campus Oxelösund erbjuder barnskötarutbildning på distans med handledning via Hermods. Barnskötarutbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare i pedagogiska verksamheter och lämpar sig särskilt bra för dig som redan arbetar inom området.

Utbildningens omfattning
Utbildningen omfattar totalt 1300 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på förkunskaper. I utbildningen ingår 10 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL) som genomförs i slutet av utbildningen. Har du tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan du tillgodogöra dig APL genom validering.

Förkunskaper 
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Ansökan och utbildningsstart
Löpande intag var 5:e vecka. För mer information om utbildningen kontakta vår studie- och yrkesvägledning.

Övrigt
Inför din APL ska ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas in till aktuell verksamhet i ett oöppnat kuvert.

Barnskötarutbildning på plats
Vill du hellre läsa på plats med lärare kan du söka till Campus Nyköping, som erbjuder utbildningen till barnskötare i samarbete med MoA Lärcentrum (Forsman & Nydahl). För ansökan och utbildningsstart läs mer på Campus Nyköpings hemsida


Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Kurskod

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Pedagogiskt ledarskap**

100

PEDPEG0

Pedagogiskt arbete**

200

PEGPEA0

Barns lärande- och växande

100

PEDBAS0

Etnicitet- och kulturmöten

100

SOIETN0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

Grundläggande vård- och omsorg*

100

GRUGRD0

* Från och med 190826 ingår Grundläggande vård- och omsorg i barnskötarutbildningen. För er som påbörjat utbildningen tidigare är det valfritt att läsa den kursen.

** APL= arbetsplatsförlagt lärande. 

 

 


Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter