Barnskötarutbildning

Inriktningar som erbjuds inom Barn- och Fritid är Barnskötare/Elevassistent och Arbete med människor som har en funktionsnedsättning.

Vi kan erbjuda distansstudier med handledning. Lämpar sig särskilt bra för dig som redan jobbar inom yrkesområdet.

Förkunskaper till alla utbildningar är
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk eller motsvarande

Till distanskurserna rekommenderar vi att du först har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1

Antagning i mån av plats, löpande intag var 5:e vecka.

Vill du hellre läsa på plats med lärare kan du söka till Campus Nyköping, som erbjuder utbildningen till barnskötare i samarbete med MoA Lärcentrum (Forsman & Nydahl). För ansökan och utbildningsstart läs mer på Campus Nyköpings hemsida


Innehåll

Kursplan Barnskötare/elevassistent

Kurs

Poäng

Kurskod

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Pedagogiskt ledarskap**

100

PEDPEG0

Pedagogiskt arbete**

200

PEGPEA0

Barns lärande- och växande

100

PEDBAS0

Etnicitet- och kulturmöten

100

SOIETN0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

** APL= arbetsplatsförlagt lärande. Till kursen hör obligatorisk APL som genomförs enligt individuell planering inom kurstiden med totalt 9 veckor.

Utbildningen omfattar totalt 1200 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på förkunskaper.

 

 

 


Studietakt
Studietakten bestämmer du själv. Heltid motsvarar 20 poäng/vecka. Du kan också välja deltid.

Litteraturkostnad
Böcker bekostar du själv. I många fall kan du köpa begagnad litteratur eller låna på biblioteket.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Reception
Öppettider:
Stängt för närvarande

Drop-in:
Tisdagar 13.00-16.00
Torsdagar 08.30-11.00

Kontakt för sidan: Kommuncenter