Bagare/konditor

Campus Oxelösund, i samarbete med Campus Nyköping och Nyköpings Strand Utbildningscentrum, erbjuder bagare/konditorutbildning. Utbildningen till bagare/konditor ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom bageri/konditori. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum med undervisning, studiebesök, gästföreläsare och projektarbete.
En viktig del av utbildningen är praktik på arbetsplats. Efter utbildningen finns goda möjligheter på arbetsmarknaden tack vare vårt nära samarbete med företag i branschen. 
Nyköpings Strand Utbildningscentrum har en egen butik där elevernas bakverk och matbröd sälj samt där kunder kan ta en fika.

Utbildningens upplägg
50 veckor heltid.

Kurser

  • Bageri 1
  • Bageri 2
  • Bageri 3
  • Konditori 1
  • Konditori 2
  • Konditori 3
  • Choklad och konfektyr
  • Entreprenörskap
  • Personlig försäljning
  • Gymnasiearbete

Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande grundskolan i Svenska eller Svenska som andraspråk.

Ansökan och utbildningsstart
Ansökan är öppen till och med 25 augusti. Utbildningen startar vecka 38, 2020 och du ansöker via Campus Nyköpings ansökningswebb. Om du har frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta Campus Nyköpings studie- och yrkesvägledning på syv@nykoping.se.

Kontakt för sidan: Kommuncenter