Studiemedel

All vuxenutbildning är kostnadsfri, men du får själv betala böcker, kopior, material och resor till och från skolan när du studerar.

Studiemedel från CSN

De flesta som läser inom vuxenutbildningen bekostar sina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) som är skattefritt och pensionsgrundande. Du som läser utbildning i svenska för invandrare (SFI) har inte rätt till studiemedel.

Bidrag och lån

Studiemedlet består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill ansöka om lån. Lånet måste du sedan betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på om du studerar på heltid eller deltid och antalet veckor du studerar. För att få studiemedel måste du själv ansöka. Du behöver även uppfylla ett antal krav. Du måste läsa minst 3 veckor och som lägst halvtid för ha rätt till studiemedel från CSN. Dessutom måste du ha uppnått tillräckliga studieresultat för att få studiemedel för en ny period. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket. Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler, då CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år. Den övre åldersgränsen är 56 år.

För en studieperiod på 20 veckor gäller följande:
Heltidsstudier 100% = 400 poäng
Deltidsstudier 75 % = 300 poäng
Deltidsstudier 50 % = 200 poäng

Du kan läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel på www.csn.se

 

 

 

 

 

 


Studiehjälp

Om du ännu inte fyllt 20 år och studerar på heltid har du rätt till studiehjälp, där summan för närvarande är 1250 kronor per månad.

Läs mer på CSNs hemsida

 

 

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter