Studie- och yrkesvägledning

Vår studie- och yrkesvägledare kan vägleda dig i frågor som gäller studier/yrkesområden samt reda ut eventuella frågetecken inför framtiden.  Det kan exempelvis gälla frågor om vilka kurser du kan läsa hos oss på Campus Oxelösund, eller frågor om vidare studier. Hos oss får du information om aktuella fristående kurser och yrkesutbildningar.

Vem kan studera?

Du är välkommen att studera på Campus Vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 år. Är du under 20 år ska du ha slutbetyg från ungdomsgymnasiet för att få läsa hos oss. Till några kurser finns särskilda förkunskapskrav.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst under Campus Oxelösund - ansökan.

För att din ansökan ska behandlas ska den innehålla betygskopior från senaste skolgången.

Om du vill boka tid, maila till syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Avbrott

Innan du gör ett studieavbrott kontaktar du alltid studie- och yrkesvägledaren. Avbrott från en eller flera kurser kan påverka din studieekonomi.

Kostnader

Det är avgiftsfritt att studera på Campus Vuxenutbildning. Dock tillkommer kostnad för kurslitteratur.

Studieformer

På Campus Oxelösund försöker vi så långt det är möjligt att möta dina behov och förutsättningar. De kurser som vi inte erbjuder på plats med lärare erbjuder vi på distans via Hermods. Alla kurser på grundnivå erbjuds endast på plats hos oss.

 

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter