Prövning

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och under en viss tid. Det här gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Avgiften för prövning är 500 kronor, vilken måste vara betald innan prövningstillfället. Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut. Inte heller tas avgift ut för den som har en avslutad kurs inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) och inte har nått upp till nivån för betyget E på den kurs prövningen gäller.

Du kan bara göra prövningar under vissa datum, fråga våra studie- och yrkesvägledare vilka datum som gäller. Viktigt att tänka på om du ska komplettera med betyg till Antagningsenheten för studier på till exempel högskolenivå, är att du måste göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag. Du anmäler dig till en prövning genom att kontakta vår utbildningskoordinator eller våra studie- och yrkesvägledare senast två veckor innan prövningstillfället, genom att maila till campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se. Ange personuppgifter och vilken kurs du vill göra prövning i.

Vår utbildningskoordinator skickar mail till dig med information om tid, plats och hur eventuell avgift ska betalas, i god tid innan prövningstillfället.

Mer information om prövning finns på Skolverkets hemsida.
           

Validering

Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig på fritiden eller genom arbetslivet. Då kanske validering är något för dig.

Validering betyder värdering och innebär helt enkelt att dina kunskaper värderas. Om dina kunskaper motsvarar en kurs kan du få betyg utan att gå hela kursen. Om någon del saknas kan du läsa in just den delen, göra en prövning och sedan få betyg. Kontakta oss för mer information om validering.

Har du frågor kring validering kontakta studie- och yrkesvägledarna på syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

 

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter