Kursutbud gymnasiala kurser på plats

KURS

KURSKOD (att ange på ansökan)

ANORDNARE

Engelska 5

ENGENG05

Campus

Engelska 6

ENGENG06

Campus

Matematik 1b

MATMAT01b

Campus

Matematik 2b

MATMAT02b

Campus

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

Campus

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

Campus

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

Campus

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

Campus

Psykologi 1

PSKPSK01

Campus

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

Campus

Naturkunskap 2

NAKNAK02

Campus

Alla kurser på plats startar vid tillräckligt många sökande och om erforderliga beslut tas, i annat fall erbjuds kurser på distans via Hermods. 

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter