Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt. Det är viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Du bör utarbeta en studieplan tillsammans med någon av våra studievägledare. Vi erbjuder kurser ur gymnasieskolans nationella program som ger behörighet till högskolor och universitet. För gymnasial vuxenutbildning gäller samma kursplan och betygskriterier som för den vanliga gymnasieskolan.

Utbildningen är till för dig som:

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem.
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola.
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg.
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet.

Kurserna på plats startar under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns.

Läs vidare om mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Saknar du något i kursutbudet och vill läsa något annat, hör av dig. Vi har som målsättning att skräddarsy efter dina behov.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter