Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
 

Målgrupp

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kommunen ska aktivt verka för att nå målgruppen

Kommunen ansvarar för att invånare som har rätt till utbildningen och vill studera får det. Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning.

Kunna kombinera studier med andra skolformer

Utbildningen inom vuxenutbildning på grundläggande nivå ska utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier inom vuxenutbildningens andra skolformer, det vill säga vuxenutbildning på gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

På Skolverket kan du läsa mer om Komvux på grundläggande nivå.


Kursutbud och Kurslitteratur

Kursutbud och kurslitteratur på Campus Oxelösund.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter