Kommunal vuxenutbildning

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och uppmuntras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Kommunal vuxenutbildning finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå
  • gymnasial nivå 

Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, kapitel 20)

Läs mer om grundläggande nivå här.

Läs mer om gymnasial nivå här.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter