Betyg

Du kan läsa för ett fullständigt slutbetyg, gymnasieexamen eller kombinera kurser efter eget val, ett så kallat samlat betygsdokument. Betyg sätts i samband med att kursen avslutas. Det betyg som läraren sätter kan inte överklagas. Däremot har man rätt att försöka höja betyget med hjälp av prövning

Betyg efter validering
Som vuxen har du ofta erfarenheter och kunskaper som du fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Du kan då göra en validering som bedömer, värderar och dokumenterar dina kunskaper. Om du vill ha betyg efter validering måste du genomgå en prövning.

 

Beställning av betyg från vuxenutbildning

Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska innehålla. Kontakta vår utbildningskoordinator på campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se, ange personuppgifter och vad det gäller för att få dina betyg hemskickade.

Betygskriterier

Till alla kurser finns nationellt eller lokalt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Du har också rätt att få veta hur du ligger till under kursens gång.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55

Tillförordnad biträdande rektorer SFI
Carina Kjellberg Svensson
Anna Wessman
Telefon: 070 - 567 17 33
sficampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se  

 

Utbildningskoordinator
Erik Malm Birkegård
Telefon: 070-567 17 33
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studie- och yrkesvägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00, torsdag 8.30-11.00
Telefon: 076-133 58 51, 072-453 65 63
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter