Antagningsregler vuxenutbildning

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av dessa regler:

Du kan söka vuxenutbildning i Oxelösund...

1. om du är folkbokförd i Oxelösunds kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Oxelösund genom den.
2. från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis ).
3. om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan.
Den sökande ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.
Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108).

Antagningen sker enligt Skollagen, Kapitel 20.  Om det är fler ansökningar än vad det finns utbildningsplatser, så görs ett urval där företräde ges till sökande som har kort tidigare utbildning (enligt Förordningen om Vuxenutbildning, 3 kap 7 §).

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning är det inte säkert att den startar. 

 

 

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Kommuncenter
Telefon 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter