Loggan för Oxelösunds kommun

Ansök om specialkost senast 1 augusti

Du som barn i förskola eller skola och som har behov av specialkost behöver ansöka om specialkost senast 1 augusti inför kommande läsår. Arbetar du inom förskola eller skola och har behov av specialkost behöver också ansöka. Du ansöker inför varje nytt läsår.

Du som barn i förskola eller skola och som har behov av specialkost behöver ansöka om specialkost senast 1 augusti inför kommande läsår. Arbetar du inom förskola eller skola och har behov av specialkost behöver också ansöka. Du ansöker inför varje nytt läsår.

Du som har barn i förskola eller skola och som har behov av specialkost ansöker om specialkost senast 1 augusti inför kommande läsår. Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår

Ditt barn kan få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. För att ditt barn ska få specialkost av medicinska skäl måste du bifoga ett medicinskt utlåtande eller annan dokumentation som styrker behovet. Du bifogar intyg första gången du ansöker och behöver bara infoga ett nytt intyg om kosten eller allergin ändras på något sätt.
Byter ditt barn förskola eller skola måste du göra en ny ansökan.

Observera att du som arbetar inom förskola och/eller skola och har behov av specialkost behöver ansöka om specialkost.

Du ansöker via oxelosund.se/sjalvservice i e-tjänsten Specialkost – ansökan Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om specialkost i förskola och skola.