Ansök eller säg upp plats

Hur ansöker jag om plats?

Du ansöker om plats för ditt barn i Oxelösunds kommuns e-tjänst. När du ansöker om plats behöver du inte vara inloggad. I e-tjänsten väljer du Ansökan om förskola/familjedaghem eller Ansökan om fritidshem och gör din ansökan.
  
Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar plats i förskola. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När det gäller fritidshem kan du ansöka när som helst men tidigast få placering från och med augusti barnet ska börja förskoleklass. Fritidsplatsen är kopplad till den skola man är inskriven. 

Barn som är folkbokförda i Oxelösunds kommun får förskoleplats före barn bosatta i annan kommun.

Barn i behov av omsorg på kvällar, nätter och helger har förtur till plats på Stenviks förskola till den dagen barnet fyller fyra år.

Om du vill anmäla ditt barn till enskilt driven verksamhet som privat förskola eller fritidshem tar du kontakt direkt med dem. 

Hur snabbt kan ditt barn få förskoleplats?

Kommunen är skyldig att ordna plats inom fyra månader. Väntetiden beror på vilken förskola barnet önskar plats på, vissa har längre väntetider. Om ditt barn inte är skrivet i Oxelösunds kommun kan det ta lite längre tid eftersom kontakt måste tas med din hemkommun och beslut fattas så kallad interkommunal ersättning. 

Fördelning av tillgängliga platser
Vid fördelning av tillgängliga platser inom förskola och pedagogisk omsorg sker prioritering enligt följande:
1. Garantidatum, plats inom fyra månader
2. Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8. 5 § eller 7 §.
3. Syskonförtur för yngre syskon. Gäller till den verksamhet det äldre syskonet är placerad i.
4. Överflyttningskö (gäller om man har kommunal placering och söker plats till annan kommunal förskola)

Erbjudande om plats

Innan garantitiden har passerat kommer du få ett erbjudande i e-tjänsten. När det gäller fritidshem får du inget erbjudande utan barnet blir direktplacerat på skolans fritidshem från och med önskat startdatum och tidigast från augusti månad. 

Om du tackar nej till erbjuden plats stängs ansökan och du får ansöka på nytt via e-tjänsten.

Om du tackar ja och inte fått ditt förstahandsval har du möjlighet att stå kvar i kön och hamnar då i överflyttningskö.

Samtidigt som du tackat ja till platsen behöver du registrera följande:

  • Kontaktuppgifter som mobilnummer och mejladress
  • Schema - hämtning- och lämningstider för ditt barn i förskolan
  • Vid första schemat väljer du schematyp, Normalschema 
  • Inkomstuppgifter - registrera inkomstuppgifter (månadsinkomst innan skatt) för hushållet 
  • Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress ska båda registrera sina inkomstuppgifter för att inte bli efterdebiterade vid inkomstkontrollen.
  • Grund för placering - registrera grund för placering t ex Arbetar/studerar, föräldraledig, arbetssökande.

Personal på förskolan tar kontakt med dig i god tid inför inskolning med information.Hur säger du upp din plats på förskola/fritidshem?Vill du säga upp din plats på våra enskilda förskolor, tar du kontakt direkt med förskolan.

Tänk på att alltid ha aktuella uppgifter i e-tjänsten.

Delad faktura
Om barnet har växelvist boende och båda vårdnadshavarna har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag INTE får en faktura för barnomsorg ansöka om en egen plats. Sammanboendes inkomstuppgifter ska också registreras i e-tjänsten. Så länge man inte ansöker om en egen plats baseras avgift som tidigare.

Du gör din uppsägning i e-tjänsten. Logga in med bank-ID och säg upp platsen. I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid på förskole- och fritidshemsplats. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Man betalar avgift under uppsägningstiden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter