Stöd, bidrag och stipendier

För att stötta föreningar i Oxelösund i deras arbete finns stöd och bidrag att få från kommunen i form av ekonomiska bidrag, tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar samt information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

För att stötta föreningar i Oxelösund i deras arbete finns stöd och bidrag att få från kommunen. 

 • Ekonomiska bidrag som verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
 • Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar
 • Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Besluten om vem som ska få kommunens bidrag tar Kultur- och fritidsnämnden.

För att en förening ska få stöd, måste den leva upp till ett antal krav som kommunen ställer.

Ge barn och ungdomar möjlighet till en stimulerande fritid
Föreningen ska arbeta

 • drogförebyggande. Alla barn och ungdomssammankomster ska vara drogfria,
 • för en bättre folkhälsa,
 • för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga,
 • för att motverka segregering,
 • för att nå hittills eftersatta grupper.

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.

Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.

Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

 • bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls
 • vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt
 • vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomens egna deltagande i ledning och planering viktigt
 • ha verksamhet förlagt till Oxelösunds kommun
 • ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar
 • som medlem räknas  den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter
 • för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3-20 år bidragsberättigade
 • ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år
 • vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till
 • delta på de möten för  föreningar som Kultur- och fritidsförvaltningen kallar till.

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska alltid lämnas in före 1 oktober för kommande verksamhetsår. Behöver ni hjälp att söka eller ha ett nytt lösenord hör av er till Kultur- och fritidsförvaltningen.

En påse pengar

Bidraget ”En påse pengar” är till för ungdomar som ensamma eller i grupp vill genomföra en idé i Oxelösund. Den sökande ska vara mellan 13 och 20 år gammal för att kunna söka bidraget som är 5 000 kronor som högst.  En förening kan inte ansöka.

Vill du arrangera eller skapa något kul för unga i Oxelösund?  
Nu kan du som ung enkelt söka pengar till idéer och projekt!

En påse pengar är till för ungdomar som ensam eller i grupp vill genomföra en idé i Oxelösund. Du ska vara mellan 13-20 år gammal för att kunna söka bidraget.  En förening kan inte ansöka.

 • Du kan söka högst 5000 kr
 • Din idé ska genomföras i Oxelösund
 • Rikta sig till ungdomar i någon form
 • Vara till glädje och/eller nytta på något sätt för andra än projektgruppen
 • Projektet måste följa svensk lag
 • Alla aktiviteter måste vara drogfria


Hur ansöker du ?
Ladda hem blanketten, fyll i och skicka den till:
 
Kultur och Fritid
Oxelösunds  kommun 
613 81  Oxelösund
fritid@remove-this.oxelosund.remove-this.se

För frågor och mer information, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen. Vi finns på Koordinaten på Järntorget i Oxelösund. Det går även bra att ringa oss på: 0155-383 70. Vi hjälper dig gärna att förverkliga din idé.

 

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträdet 15 november utsett följande stipendiater för 2016:

Oxelösunds kommuns idrottsstipendium 2016 tilldelas Denise Malmsten med motiveringen:

"Denise är en judotjej, som är en stor förebild i föreningen och en stor fighter. 2016 är hennes framgångsrikaste säsong någonsin hela 6 guld och 2 silver och rankad etta i Sverige i sin åldersgrupp. Hon är även hjälptränare för klubbens tjejgrupp."

Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium i idrott tilldelas Martina Thorn med motiveringen:

"Martina har som tränare för OXSS jolleseglare väckt ett brinnande intresse för segling med optimistjolle bland Oxelösunds ungdomar. Hon har lyckats locka barn med olika bakgrund och erfarenheter att börja segla och älska havet.

 Martina har stärkt vår glädje till havet. En kajkant är inte längre något, där något tar slut utan är nu en början på en ny värld."

Oxelösunds kommuns kulturstipendium 2016 tilldelas hiphopgruppen B'tep med motiveringen:

"Hip hop-trion B’TEP från Oxelösund började sin musikaliska bana i Koordinatens musikstudio under högstadietiden och har sedan dess utvecklats till en ambitiös och flitigt arbetande grupp. De har knipit finalplatser i både Livekarusellen och Musik Direkt, släppt videos, EP och spelar regelbundet live på Sörmlands scener. De satsar seriöst på musiken och minst lika seriöst på paketeringen av den. B’TEP är tre unga musikmakare på väg!"

Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendium i kultur tilldelas Ann-Marie Larsson & Kerstin Lind med motiveringen:

"Två kvinnor som arbetar hårt för att lyfta fram berättelsen om människorna i Oxelösunds skärgård genom seklerna, där framför allt kvinnornas berättelser blir synliga. Kerstin Lind för hennes noggranna arbete med Skärgårdsmuseets utställningar där hon varje år bygger nya situationer och berättelser om den fiktiva fiskarfamiljen i Grantorpet och Ann-Marie för sitt långvariga och stora engagemang för att driva verksamheten, som på ideell basis hålls öppen hela sommaren."

 

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier till personer som på något vis utmärkt sig inom idrott, föreningsliv och kultur. Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande - vem som helst kan lämna in namnförslag.

Ansökningshandlingar kan hämtas på Koordinaten, Järntorget 7-9. 

Du kan också ladda hem dem här:
Idrottsstipendium
Kulturstipendium
Miljöstipendium
Oxelösunds eldsjälsstipendium på 5 000 kr är avsett att uppmuntra eldsjälar som gjort betydande insatser inom idrott eller kulturområdet.
Oxelösunds idrottsstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare och idrottsledare vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga. Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.
Oxelösunds kulturstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom: litteratur, musik, teater, foto, design, konsthantverk, hembygdsverksamhet och därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet kan delas mellan flera mottagare.
Oxelösunds miljöstipendium på 10 000 kr är instiftat för att uppmärksamma berömvärda insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun. För mer information om miljöstipendiet, ring 0155-383 35.
 
Allmänt 
Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande. Vem som helst kan lämna in namnförslag. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter liksom tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen har även rätt att föreslå stipendiater. Stipendiaterna utses av Oxelösunds kommuns kultur- och fritidsnämnd. Utdelning av stipendium sker vid högtidlighet anordnad av kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat. Ansökningshandlingar kan hämtas på Koordinaten Järntorget 7-9 eller laddas ner här ovan.

Eldsjälsstipendium

Upplysningar om eldsjäls-, idrotts- och kulturstipendium lämnas av kultursekreterare på 0155-383 57 eller fritidssekreterare på 0155-383 70. Upplysningar om miljöstipendium lämnas av miljöstrateg på 0155-383 35.

Kontakt för sidan: Kommuncenter