Stipendier

Varje år delar Oxelösunds kommun ut stipendier till personer som på något vis utmärkt sig inom idrott,  kultur och Miljöarbete. Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande - vem som helst kan lämna in namnförslag.

Eldsjälsstipendium

Oxelösunds eldsjälsstipendium på 5 000 kr är avsett att uppmuntra eldsjälar som gjort betydande insatser inom idrott eller kulturområdet.

Idrottsstipendium

Oxelösunds idrottsstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare och idrottsledare vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga. Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Kulturstipendium

Oxelösunds kulturstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom: litteratur, musik, teater, foto, design, konsthantverk, hembygdsverksamhet och därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Miljöstipendium

Oxelösunds miljöstipendium på 10 000 kr är instiftat för att uppmärksamma berömvärda insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun. 
 
Villkor för stipendier 
Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande. Vem som helst kan lämna in namnförslag. Kultur- och idrottsstipendiaterna utses av Oxelösunds kommuns kultur- och fritidsnämnd medan miljöstipendiaten utses av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämndernas ledamöter liksom tjänstemän inom berörda förvaltningar har även rätt att föreslå stipendiater. Formell utdelning av stipendierna sker vid Oxelösundsgalan som 2018 arrangeras på Koordinaten lördagen den 8 december.

Lämna förslag på stipendiater
Lämna in förslag på stipendiater via den här länken! Du kan föreslå dig själv eller någon annan som mottagare av stipendium.

Mer information
Fler upplysningar om de olika stipendierna lämnas av Kommuncenter, 0155-380 00.

Kontakt för sidan: Kommuncenter