Stipendier

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier till personer som på något vis utmärkt sig inom idrott, föreningsliv och kultur. Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande - vem som helst kan lämna in namnförslag.

Eldsjälsstipendium

Oxelösunds eldsjälsstipendium på 5 000 kr är avsett att uppmuntra eldsjälar som gjort betydande insatser inom idrott eller kulturområdet.

Idrottsstipendium

Oxelösunds idrottsstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra såväl aktiva idrottare och idrottsledare vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga. Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Kulturstipendium

Oxelösunds kulturstipendium på 10 000 kr är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom: litteratur, musik, teater, foto, design, konsthantverk, hembygdsverksamhet och därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Miljöstipendium

Oxelösunds miljöstipendium på 10 000 kr är instiftat för att uppmärksamma berömvärda insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun. För mer information om miljöstipendiet, ring 0155-383 35.
 
Villkor för stipendier 
Stipendiaterna skall vara bosatta i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen men behöver inte nödvändigtvis själv vara sökande. Vem som helst kan lämna in namnförslag. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter liksom tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen har även rätt att föreslå stipendiater. Stipendiaterna utses av Oxelösunds kommuns kultur- och fritidsnämnd. Utdelning av stipendium sker vid högtidlighet anordnad av kommunfullmäktige om ej speciella skäl föranleder annat.

Lämna förslag på stipendiater
Lämna in förslag på stipendiater via den här länken! Du kan föreslå dig själv eller någon annan som mottagare av stipendium.

Mer information
Upplysningar om eldsjäls-, idrotts- och kulturstipendium lämnas av kultursekreterare på 0155-383 57 eller fritidssekreterare på 0155-383 70. Upplysningar om miljöstipendium lämnas av miljöstrateg på 0155-383 35.

En påse pengar

Bidraget ”En påse pengar” är till för ungdomar som ensamma eller i grupp vill genomföra en idé i Oxelösund. Den sökande ska vara mellan 13 och 20 år gammal för att kunna söka bidraget som är 5 000 kronor som högst.  En förening kan inte ansöka.

Vill du arrangera eller skapa något kul för unga i Oxelösund?  
Nu kan du som ung enkelt söka pengar till idéer och projekt!

En påse pengar är till för ungdomar som ensam eller i grupp vill genomföra en idé i Oxelösund. Du ska vara mellan 13-20 år gammal för att kunna söka bidraget.  En förening kan inte ansöka.

  • Du kan söka högst 5000 kr
  • Din idé ska genomföras i Oxelösund
  • Rikta sig till ungdomar i någon form
  • Vara till glädje och/eller nytta på något sätt för andra än projektgruppen
  • Projektet måste följa svensk lag
  • Alla aktiviteter måste vara drogfria


Hur ansöker du ?
Ladda hem blanketten, fyll i och skicka den till:
 
Kultur och Fritid
Oxelösunds  kommun 
613 81  Oxelösund
fritid@remove-this.oxelosund.remove-this.se

För frågor och mer information, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen. Vi finns på Koordinaten på Järntorget i Oxelösund. Det går även bra att ringa oss på: 0155-383 70. Vi hjälper dig gärna att förverkliga din idé.

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter