Föreningar

Föreningslivet i Oxelösunds kommun är både mångsidigt och brett. Föreningslivet är viktigt och gör Oxelösund till en attraktiv ort.

En överblick över kommunens föreningar finner du i föreningsregistret.  Stöd till föreningar sker bland annat genom att alla föreningar kan söka verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag, jubileumsbidrag och få stöd hur man startar en ny förening.

Vill du ha en broschyr över våra barn- och ungdomsföreningar eller vuxenföreningar så finner du dessa under relaterade länkar i menyn till höger.

Är du intresserad av att starta en ny förening? Läs i dokumentet "Starta en förening" i länkmenyn för att få veta hur du ska göra. Där finns också en lista över ord och begrepp som kan vara bra att kunna när du startar eller driver en förening.

Föreningsbidrag

Oxelösunds kommun arbetar för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. Föreningar i Oxelösund kan få följande stöd och bidrag från kommunen för sin verksamhet:

 • Ekonomiska bidrag: verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
 • Tillgång till lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • Information om bidrag från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om vilka som ska få bidrag. För att en förening ska få stöd, måste den leva upp till ett antal krav som kommunen ställer. 

Kommunens mål är att de föreningar som får stöd av kommunen ska arbeta

 • drogförebyggande, och alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria
 • för en bättre folkhälsa
 • för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 • för att motverka segregering
 • för att nå även hittills eftersatta grupper

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

 • bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls
 • vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt
 • vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomens egna deltagande i ledning och planering viktigt
 • ha verksamhet förlagt till Oxelösunds kommun
 • ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar
 • som medlem räknas  den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter
 • för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3-20 år bidragsberättigade
 • ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år
 • delta på de möten för  föreningar som Kultur- och fritidsförvaltningen kallar till.

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska alltid lämnas in före 1 oktober för kommande verksamhetsår. Behöver ni hjälp att söka eller ha ett nytt lösenord hör av er till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen krävs tillstånd för att få anordna lotterier. Ideella föreningar kan söka tillstånd eller registrering i den kommun där föreningen är verksam. I Oxelösunds kommun är det Kultur- och fritidsförvaltningen som fattar beslut om tillstånd. För att få tillstånd att sälja lotter behöver föreningen en lotteriföreståndare som ska ha kontakt med den kontrollant som kommunen utser till föreningen.

För att få tillstånd att anordna lotterier krävs en ideell förening som:

 • Bedriver allmännyttig verksamhet
 • Är öppen för alla
 • Har behov av inkomster från lotter

En ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett (finns att ladda ner här på sidan)
 • Lotteriföreståndare
 • Protokoll
 • Stadgar

Det kostar 300 kronor att registrera sig och ansöka om lotteritillstånd. Kostnaden är antagen i kommunfullmäktige.

Läs mer om lotterier hos Lotteriinspektionen

Kontakt för sidan: Kommuncenter