Trafiknätsanalys

Trafiknätsanalysens syfte är att beskriva hur trafiknätet i staden kan utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter, såsom framkomlighet för olika trafikslag, en hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter med mera. Analysen har som huvudmål att antalet trafikolyckor med allvarlig personskada skall minska kraftigt genom de åtgärder som redovisas i analysen.

Trafiknätsanalysen omfattar en inventering av de förhållanden som råder inom Oxelösunds olika trafiknät. Analysen ska användas som underlag i olika planeringsprocesser och riktar sig till beslutsfattare, trafik- och samhällsplanerare samt till ansvariga för trafiksäkerhetsarbete.

Trafiknätsanalysen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2004.

Åtgärderna som är föreslagna i i trafiknätsanalysen finns även förtecknade och kostnadsberäknade i en åtgärdskatalog där kostnaden fördelats på en 10-årsperiod.

30 km/h kommer att införas i bostadsområdena när motivation och förståelse finns för låga hastigheter.

Kontakt för sidan: Kommuncenter