Hastighetsplan 2011


Beslutet om de nya hastighetsgränserna togs år 2007 av riksdag och regering. Sedan den 2 maj 2008 har Vägverket (nuvarande Trafikverket), länsstyrelserna och kommunerna möjlighet att införa de nya hastighetsgränserna. De tidigare hastigheterna har gällt sedan 1971 utanför tätort och sedan 1955 inom tätbebyggt område.

Syftet med de nya hastighetsgränserna, 40 km/h, 60 km/h och 80 km/h, är att anpassa hastigheten utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Hastighetsgränsen 30 km/h kommer finnas kvar medan 50 km/h och 70 km/h successivt kommer att fasas ut.

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter