Felparkering

Parkeringsövervakning i Oxelösunds kommun sköts av Securitas Sverige AB. Syftet med parkeringsövervakningen är att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

I Oxelösunds kommun är avgiften för parkering i strid med lokala trafikföreskrifter eller generell trafikregel i trafikförordningen 400 kr. Felparkeringsavgiften på parkeringsplats för rörelsehindrade utan synligt eller giltigt parkeringstillstånd är 800 kr.

Om du vill överklaga din parkeringsbot framgår det på boten vart din överklagan ska skickas.

Felparkerade fordon som står trafikfarligt eller hindrar trafik kan komma att flyttas. Även fordonsvrak eller långtidsparkerade fordon kan flyttas av kommuner, Trafikverket eller polisen.

Ett felparkerat fordon kan få upp till fem parkeringsböter. En hemställan skickas därefter till ägaren som har 14 dagar på sig att flytta fordonet. Om fordonet inte tas bort flyttas det till skroten i Björshult. Fordonsägaren blir skyldig att betala eventuella flyttkostnader.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef

Kontakt för sidan: Kommuncenter