Gatuunderhåll och nya åtgärder

Höstens mark- och asfaltsarbeten

Oxelösunds kommun har ökat satsningen på upprustning av gator och gång- och cykelvägar. Många av kommunens gator har beläggningar som är väldigt gamla och som är i behov av upprustning. Kommunens vägnät består av ca 70 km gata, 50 km gång- och cykelväg samt 30 km trottoar. I flerårsbudgeten som kommunfullmäktige nyligen har klubbat igenom ser vi bland annat en rejäl satsning på vägnätet under de kommande tre åren. Detta år har säsongstarten för beläggningsarbeten kommit igång sent på grund av en försenad upphandling av mark- och beläggningsentreprenör. Upphandlingen blev klar i början på sommaren och NCC Industry AB kommer att vara vår entreprenör de kommande åren. Nu hoppas vi på en lång och fin höst utan kyla och snö. Dessvärre kan vintern slå till på några dagar och då får arbetet läggas ner och sedan startas upp till våren igen.

Nedan finns några av de projekt som är uppstartade och blir hösten bra kommer ytterligare ytor att läggas om.

Kontakt för sidan: Kommuncenter