Gatubelysning

Oxelö Energi har i uppdrag av Oxelösunds kommun att sköta gatljusunderhållet. Detta innebär följande:

Tillsyn körs två gånger per år, i september och januari. Då görs tillsyn på samtliga områden under en treveckorsperiod.

Felanmälningskörning innebär att vi åtgärdar släckta lampor som allmänheten felanmält. Innan varje månadsskifte skall nya lampor monteras. Körningar görs inte under juni, juli eller under tillsynsperioden om inte felen är av akut karaktär. Seriebyten utförs varje år på en fjärdedel av gatljusnätet.

Vi underhåller dessutom alla andra skador som tillhör gatljuset som kommer till vår kännedom via till exempel felanmälan.

Kontakt

Oxelö Energi
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Sjögatan 28

Öppettider
Måndag: 8.00-17.00
Tisdag-fredag: 8.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Växel
Telefon: 0155-388 00

Kundcenter
Telefon: 0155-388 40
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Akuta fel kvällar och helger
Securitas
Telefon: 019-32 43 25

Kontakt för sidan: Kommuncenter