Trafik och gator

Kommunen arbetar aktivt med att försöka öka trafiksäkerheten i kommunen. Det finns bland annat en trafiksäkerhetsgrupp som du kan hitta mer information om här. Här finner du även information om kommunens lokala trafikföreskrifter, färdtjänst och frågor som rör parkering. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Trafikingenjör

Telefon: 0155-383 40
mats.lindahl@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter