Ansökan

För att kunna använda allmän plats för särskilt ändamål krävs ett tillstånd från Polisen. Kommunen får då yttra sig om ärendet. Exempel på ändamål som kräver tillstånd är uteservering, byggetableringar, byggnadsställningar, cirkus, gatupratare, konserter med mera.

Klicka här för ansökningsblankett hos Polisen 

Riktlinjer för markupplåtelse

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under 2016 antagit riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Dokumentet förenklar arbetet för både den sökande och handläggaren.

Klicka här för att öppna "Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun"

Avgift

Kommunen tar vanligtvis betalt för offentlig plats som används.

Klicka här för att öppna "Taxa för upplåtelse av allmän plats".

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter