Ansökan

För att kunna använda allmän plats för särskilt ändamål krävs ett tillstånd från Polisen. Kommunen får då yttra sig om ärendet. Exempel på ändamål som kräver tillstånd är uteservering, byggetableringar, byggnadsställningar, cirkus, gatupratare, konserter med mera.

Blankett för ansökan om tillstånd finns på polisens hemsida: http://polisen.se/Service/Tillstand/

Ansökan är avgiftsbelagd !

Riktlinjer för markupplåtelse

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under 2016 antagit riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Dokumentet förenklar arbetet för både den sökande och handläggaren. Klicka här för att öppna riktlinjerna

Avgift

Kommunen tar vanligtvis betalt för offentlig plats som används, se taxa för upplåtelse av offentlig plats: Taxa

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef

Telefon: 0155-383 40
mats.lindahl@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter