Trafiksäkerhet

Oxelösunds kommun kommer att främja trafiksäkerheten inom kommunen genom att

  • skapa ett tryggt och tillgängligt Oxelösund
  • sprida kunskap i skola om trafiksäkerhet och de risker det innebär att vistas i olika trafikmiljöer.

Lokala trafikföreskrifter

Varje kommun har lokala trafikföreskrifter som beskriver vilka trafikregler som gäller på gatu- och vägnätet inom den egna kommunen.

Klicka här för att läsa mer om lokala trafikföreskrifter

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter