Grävtillstånd

Grävning på kommunal mark kräver grävtillstånd som ska sökas två veckor innan påbörjat arbete. Det krävs även en trafikanordningsplan (TA-plan) som redogör för omledning av trafiken under arbetets gång. När TA-plan och ansökan godkänts kan arbetet påbörjas. Vid akuta grävningar söks grävtillstånd/anmälan i efterhand.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter