Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen förmedlar lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder.

Energi- och klimatrådgivningen avser hushåll, företag och lokala organisationer, ej besiktningar, energikartläggning eller energideklarationer.

Energi- och klimatrådgivningen är opartisk och fri från kommersiella intressen och utförs i samarbete med grannkommunerna Trosa, Nyköping och Gnesta.

Länkar med tips och information för:

Hushåll

Energimyndigheten 
Konsumenternas energimarknadsbyrå 
Energikalkylen 
Ljusguiden 

Företag

Energimyndigheten

Aktuell prisjämförelse 

Elpriskollen
Elprisguiden

Klimat 

Naturvårdsverket

Övriga länkar 

Boverket 
Energifönster 
Energilotsen  
Hämta information och broschyrer

Kontakt

Energi- och klimatrådgivningen

Telefon (växel) 0156-520 00
ekr@remove-this.ostrasormland.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter