Suomen kielen hallintoalue

Ruotsissa on 1. tammikuuta 2010 lähtien ollut voimassa laki, jonka tarkoituksena on suojata kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielien asema. Oxelösundin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1.2.2015.

Liittymisen myötä kuntalaisilla on seuraavat oikeudet kunnassa:

  • Oikeus asioida kunnassa suomen kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti
  • Oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan
  • Oikeus suomenkieliseen vanhustenhoitoon
  • Oikeus edistää, kehittää ja säilyttää kulttuuriaan
  • Oikeus suomenkieliseen neuvonpitoon heitä koskevissa asioisssa

Oxelösundin kunnan asukkaista n. 14% arvioidaan olevan suomalaistaustaisia. Se tarkoittaa että yli 1700 kuntalaista on joko syntynyt Suomessa tai heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on syntynyt Suomessa.

Finskt förvaltningsområde

1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Syftet med lagen är att skydda och stödja de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Oxelösunds kommun ingår i förvaltningsområdet för finska sedan den 1 februari 2015.

Förvaltningsområdet innebär att sverigefinländare har följande rättigheter i kommunen:

  • Rätten att använda finska vid sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen
  • Rätten till finsk förskoleverksamhet
  • Rätten till finsk äldreomsorg
  • Rätten att främja, utveckla och bevara sin kultur
  • Rätten till samråd med kommunen utifrån finskspråkigas behov

Cirka 14% av invånarna i Oxelösund beräknas ha finsk bakgrund. Det innebär att drygt 1700 kommuninvånare är antingen födda i Finland eller har en förälder eller en av mor- eller farföräldrarna som är födda i Finland.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter