Suomeksi Oxelösundin kunnassa

Tervetuloa Oxelösundin kunnan suomenkielisille sivuille.

Oxelösundin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kuntalaisilla on laissa määritelty oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kunnan kanssa. Kuntalaisilla on myös oikeus tiettyihin palveluihin, kuten päiväkotiin ja vanhainkotiin, suomen kielellä. Oikeuksiin sisältyy myös kulttuurin edistäminen, kehittäminen ja säilyttäminen. Lasten kultttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.

På svenska Oxelösunds kommun ingår från den 1 februari 2015 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att kommuninvånare har lagstadgade rättigheter att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen samt att få viss service, som förskola och äldreomsorg, på finska. Kommunen ska dessutom främja sverigefinländarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Ajankohtaista - Aktuellt

Yhteystiedot - Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Käyntiosoite/Besöksadress 
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (puhelinvaihde) 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Päivi Hellberg
Suomen kielen hallintoalueen
koordinaattori
Samordnare finskt förvaltningsområde
Telefon 0155-381 72

Kontakt för sidan: Päivi Hellberg