Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal som sammanträder två till tre gånger per termin.
Skolrådsarbetet ersätter inte samarbetet mellan enskilda föräldrar/klassföräldrar och lärare/förskolepersonal.

Syfte
Utökat inflytande för elever, föräldrar och personal.
Ökad ekonomisk medvetenhet
Ökad ansvarskänsla för den egna skolan

Mötestider vårterminen 2018:

- Måndagen 12 februari
- Tisdag 17 april
- Tisdag 22 maj

Ordförande
Jan Thorell, rektor 
Kalle Alwert, bitr.rektor

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund
Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

Jan Thorell
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29 

Kontakt för sidan: Kommuncenter