Elevråd

Klasserna utser representanter till elevråd som även fungerar som matråd. Inför mötena diskuterar representanterna frågorna med sin klass.

Mötestider höstterminen 2016:

15 september
6 oktober
10 november
15 december

Samtliga möten börjar klockan 08.30 i matsalen/biblioteket.

Ordförande
Jan Thorell, rektor

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund
Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

 

Matts Andmarken
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29 

Kontakt för sidan: Kommuncenter