Elevråd

Klasserna utser representanter till elevråd som även fungerar som matråd. Inför mötena diskuterar representanterna frågorna med sin klass.

Mötestider vårterminen 2018:

Samtliga möten börjar klockan 08.30 i matsalen/biblioteket.

- Torsdag 1 februari
- Torsdag 8 mars
- Torsdag 12 april
- Torsdag 17 maj

 

Ordförande
Jan Thorell, rektor
Kalle Alwert, bitr.rektor

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund
Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

Jan Thorell
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29 

Kontakt för sidan: Kommuncenter