Kvalitet och utveckling

Arbetet med att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla barn beskrivs i skolans likabehandlingsplan och handlingsplan.
Planen utvärderas och revideras årligen. Revideringen utgår från aktuell kartläggning där eleverna är delaktiga.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan


Rektor
Jessica Caftemo
Telefon 0155-386 10

Biträdande rektor
Kalle Alwert 
Telefon 0155-381 29

Kontakt för sidan: Kommuncenter