Grön Flagg

Vårterminen 2016 har startade Ramdalsskolan sitt arbete med Grön Flagg. 

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet för en hållbar utveckling en del av det dagliga skolarbetet utifrån läroplanen.

Vi har arbetat med temat konsumtion där delområdena har varit;
- återvinning
- återanvändning
- nedskräpning
- kretslopp

Arbetet sker kontinuerligt med miljöråd 1 gång per månad. I miljörådet finns elevrepresentanter från samtliga klasser, lärare och vaktmästare.

Hösten 2017 fick Ramdalsskolan Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete. Under våren 2018 detta att firas med en gemensam festdag på skolan.

Vårt miljöarbete kommer att fortsätta att utvecklas kontinuerligt.

Kontakt för sidan: Marie Jarl