Särskolan 1-5

På Peterslundsskolan har vi en särskolegrupp. Eleverna som har rätt till särskoleundervisning undervisas i en mindre grupp i anpassade lokaler. Eleverna är klassplacerade och där så är möjligt inkluderas de i den övriga verksamheten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Marie Hansson
Rektor
Telefon: 0155-386 06

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter