Kurator

Kuratorn finns på skolan

 

  • Måndag 
  • Torsdag
  • Fredag jämna veckor

Kuratorns uppgift är att arbeta med psykosocialt hälsoarbete. Det kan handla om samtal med elever, föräldrar och personal, ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering med mera. Kuratorn deltar också i socialt nätverksarbete kring elever. Samordnar kontakter med andra myndigheter. Det är även kuratorns uppgift att ansvara för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Marie Hansson
Rektor
Telefon: 0155-386 06

Anna-Lena Eriksson
Kurator
Telefon: 0155-386 15

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter