Personal

Följande personal tjänstgör på skola och/eller fritidshem:

Therese Alwert, SVA-lärare
Eva Andersson, Resurs F-klass, Barnskötare fritids
Eva Andersson, Klasslärare 1A
Adam Aronsson, Elevassistent
Dayana Elias, Textilslöjd, Studiehandledare arabiska
Heike Emmrich, Resurslärare åk 0-5
Anna-Lena Eriksson, Kurator
Inge Gustafsson, Resurspedagog
Anna Hagfalk Norbäck, Skolsköterska
Fredrik Hellström, Idrottslärare
Jari Hokkanen, Vaktmästare
Elin Jonsson, Klasslärare förskoleklass
Birgitta Karlsson, Klasslärare 3A
Kristin Källströmer, Klasslärare 4A
Emil Lappalainen, Resurs åk 1, Barnskötare fritids
Christer Lindahl, Rektor
Jessica Lindqvist, Speciallärare och Bitr.rektor
Kristina Lundbom, Elevassistent
Rebecka Lövgren, Klasslärare 1A
Raija Markuksela, Resurs åk 2, Fritidspedagog fritids
Petra Olander, Klasslärare 1A
Karin Olsson, Klasslärare 2A
Arne Pettersson, Vaktmästare 
Maria Pihl, Klasslärare 5A
Inger Rasmussen, Resurs F-klass, Barnskötare fritids
Maria Rasmussen, Musiklärare
Felix Romqvist, Elevassistent
Catarina Runds, Resurs åk 1, Fritidspedagog fritids
Marita Sjöberg, Klasslärare förskoleklass
Jennie Sjöström, Resurslärare åk 4-5
Lena Svedlindh, Klasslärare förskoleklass
Marie Svedlund Lindroos, Resurslärare Åk 2-3
Emma Vikblad, Klasslärare 4A
Henrik Wellsjö, Resurslärare Åk 3, Fritids
Peter Wiberg, Administratör

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 14

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter