Personal

Följande personal tjänstgör på skola och/eller fritidshem:

Therese Alwert, SVA-lärare
Eva Andersson, Resurs F-klass, Barnskötare fritids
Eva Andersson, Klasslärare 1A
Adam Aronsson, Elevassistent
Beatrice Berg, Skolbibliotekarie
Gidey Berhe, Elevcoach
Agnetha Ekvall, Husvikarie
Dayana Elias, Textilslöjd, Studiehandledare arabiska
Pia Emtås, Förskollärare fritids
Heike Emmrich, Resurslärare åk 0-5
Carolina Endahl, Resurslärare åk 2-3
Anna-Lena Eriksson, Kurator
Inge Gustafsson, Barnskötare Morgonmys
Anna Hagfalk Norbäck, Skolsköterska
Fredrik Hellström, Idrottslärare, Resurslärare åk5
Jari Hokkanen, Vaktmästare
Anna-Karin Jansson, Fritids
Ann-Christsin Krånglin Larsson, Husvikarie
Elin Jonsson, Klasslärare förskoleklass
Caroline Jordensjö, Klasslärare 3A
Kristin Källströmer, Klasslärare 5A
Christer Lindahl, Rektor
Jessica Lindqvist, Speciallärare och Bitr.rektor
Kristina Lundbom, Elevassistent
Rebecka Lövgren, Klasslärare 1A
Yosief Mahari, Lärarassistent
Raija Markuksela, Resurs åk 2, Fritidspedagog fritids
Petra Olander, Klasslärare 1A
Karin Olsson, Klasslärare 2A
Inger Rasmussen, Resurs F-klass, Barnskötare fritids
Maria Rasmussen, Musiklärare
Catarina Runds, Resurs åk 1, Fritidspedagog fritids
Marita Sjöberg, Klasslärare förskoleklass
Jennie Sjöström, Klasslärare åk 4
Lena Svedlindh, Klasslärare förskoleklass
Emma Vikblad, Klasslärare 4A
Henrik Wellsjö, Resurslärare Åk 3, Fritids
Peter Wiberg, Administratör
Anna-Lena Åslund, Specialpedagog 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 14

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter