Personal

Följande personal tjänstgör på skola och/eller fritidshem:

Therese Alwert, SVA-lärare
Hassan Abo Hassan, Studiehandledare arabiska
Farah Al-Hasnawi, Studiehandledare arabiska
Eva Andersson, Barnskötare fritids
Eva Andersson, Klasslärare 3A
Adam Aronsson, Elevassistent
Friba Brad Ali, Barnskötare fritids
Maria Brinting, Elevassistent
Dayana Elias, Studiehandledare arabiska
Anna-Lena Eriksson, Kurator
Fredrik Hellström, Klasslärare 3A, Idrottslärare
Jari Hokkanen, Vaktmästare
Sofia Johansson, Klasslärare 1A
Elin Jonsson, Klasslärare förskoleklass
Sahro Hashi, Elevassistent
Birgitta Karlsson, Klasslärare 2A
Siham Khatib, Studiehandledare arabiska
Kristin Källströmer, Klasslärare 5A
Christer Lindahl, Rektor
Jessica Lindqvist, Speciallärare och Bitr.rektor
Kristina Lundbom, Elevassistent
Rebecka Lövgren, Klasslärare 4A, SVA-lärare
Raija Markuksela, Fritidspedagog fritids
Petra Olander, Resurslärare 3A
Karin Olsson, Klasslärare 1A 
Maria Pihl, Klasslärare 4A, SVA-lärare
Inger Rasmussen, Barnskötare fritids
Maria Rasmussen, Musiklärare
Felix Romqvist, Elevassistent
Catarina Runds, Fritidspedagog fritids
Marita Sjöberg, Klasslärare förskoleklass
Lena Svedlindh, Klasslärare förskoleklass
Marie Svedlund Lindroos, Resurslärare 4A
Emma Vikblad, Klasslärare 5A
Jenny Wallin, Skolsköterska
Awet Weldemichael, Studiehandledare tingrinja
Henrik Wellsjö, Resurslärare 2A, fritids
Peter Wiberg, Administratör

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Järntorget 7

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Föreningsgatan 14

Telefon: 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon:0155-38547

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter