Verksamhet

Vår verksamhet styrs av den nationella läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt olika statliga förordningar och övriga målsättningar. Vi ska komplettera skolan innehållsmässigt och sträva efter att behålla den röda tråden från skolan under hela dagen på fritidshemmet.

Skärgårdens fritidshem vill att alla elever ska kunna få en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid på fritidshemmet. En viktig uppgift är att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. För att uppnå detta eftersträvar vi hos oss många utomhusaktiviteter. Främst tror vi att det gagnar eleven motoriskt och övar upp förmågan att socialt fungera i grupp. Organiserad lek görs lättast utomhus och främjar barnens samarbetsförmåga. Vi kan förutom detta erbjuda ett rikt utbud av skapande, spel, bokläsning men också möjligheter att måla, prata med kompisar eller olika rörelseaktiviteter i gymnastiksalen, som i sin tur kan bidra till att utveckla barnets upptäckarlust och kreativitet.

Vi strävar också efter att barnen ska utveckla ett mer demokratiskt förhållningssätt, bland annat genom att lära sig att kompromissa, att finna vägar till samförstånd och hitta överenskommelser, men också uppmuntra att vara med och påverka vilka aktiviteter vi ska ha på fritidshemmet. .

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 16

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47


D-skolans fritidshem
Telefon 0155-385 41

Kontakt för sidan: Kommuncenter