Fritidshem

Skärgårdens fritidshem är beläget på D-skolan i centrala Oxelösund. Vårt fritidshem är öppet för elever upp till och med 12 år med vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet 06:00-18:00 med huvudsaklig verksamhet 13:20-18:00. 

Fritids är uppdelat på tre avdelningar, med en avdelning för förskoleklass en för årskurs ett och en avdelning för årskurs två och äldre.  

Mellan kl. 06:00-07:30 är ALLA fritidsbarn tillsammans på fritids i lokalerna längst ner i D-skolan.

Fritidsingång via kortsidan på D-skolan. Ringklocka finns eftersom dörrarna kommer att vara låsta.

Frukost serveras 07:30 i matsalen för de fritidsbarn som behöver det. 
Mellanmål serveras i matsalen 14:00.

Efter mellanmålet kommer eleverna att kunna göra olika val av aktiviteter. Aktiviteterna kommer att pågå mellan 14:30-16:00 Därefter slås alla avdelningar samman igen.


 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 16

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47


D-skolans fritidshem
Telefon 0155-385 41

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter