Fritidshem

Skärgårdens fritidshem är beläget på D-skolan i centrala Oxelösund. Vårt fritidshem är öppet för elever upp till och med 12 år med vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar.
Fritidshemmet är öppet 06.00-18.00 med huvudsaklig verksamhet 13.20-18.00.


Nytt från och med skolstarten 170821 är att fritids är uppdelat på tre avdelningar. Från 06.00-07.30 är ALLA fritidsbarn tillsammans på fritids som tidigare i byggnaden Torgskolan (gamla fritids). Det kallar vi Morgonmys. Frukost serveras 07.30 i matsalen för de fritidsbarn som behöver det. Klockan 08.00 till 08.10 är det rast ute innan skolan börjar.


Efter skoldagen kommer fritidsbarn som går i åk 1 ha fritids i klassrum på plan 2 i huvudbyggnaden. Fritidsbarn i åk 2, 3 och 4 har fritids i klassrum på plan 3 i huvudbyggnaden och de fritidsbarnen som går förskoleklass har fritids i sina klassrum i Torgskolan.


Klockan 15.45 samlas ALLA fritidsbarn i Torgskolan och är här tills fritids stänger, det kallar vi After school.
Vill ni hämta era barn innan After school finns alltså barn i åk 1 på plan 2 och barn i åk 2, 3 och 4 på plan 3 i huvudbyggnaden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 14

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47

D-skolans fritidshem
Telefon 0155-385 41

Kontakt för sidan: Kommuncenter