Fritidshem

Skärgårdens fritidshem är beläget på D-skolan i centrala Oxelösund. Vårt fritidshem är öppet för elever upp till och med 12 år med vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar.
Fritidshemmet är öppet 06.00-18.00 med huvudsaklig verksamhet 13.20-18.00.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Föreningsgatan 14

Telefon 0155-385 60
D-skolan

Christer Lindahl
Rektor
Telefon 0155-385 47

D-skolans fritidshem
Telefon 0155-385 41

Kontakt för sidan: Kommuncenter