Skolhälsovård

Skolsköterskan finns normalt på skolan:

Onsdag från kl 13.00, torsdag och fredag  kl 8-16

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller för utbildningen. Skolsköterskan är en del av Elevhälsan. Skolsköterskan följer Socialstyrelsen riktlinjer för den medicinska insatsen i skolan och följer de lagar och förordningar som styr hälso- och- sjukvård. Skolsköterskan är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldig att föra journal och
•ha öppen mottagning samt tidsbokning för vårdnadshavare och elever.
•utför hälsokontroller och tar emot individuella hälsobesök och ge information i grupp
• följer upp och har samtal med vårdnadshavare
• utför enkla sjukvårdsåtgärder
• vaccinerar enligt svenska vaccinationsprogrammet efter medgivande från vårdnadshavare.

Skolsköterskan kan sägas ta vid där BVC slutar.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Järntorget 7

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
D-skolan
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Föreningsgatan 14

Telefon: 0155-385 60
D-skolan

Anna Hagfalk Norbäck
Skolsköterska
Telefon:070-567 25 57

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter