Kurator

Kurator finns på skolan:
Tisdag 8-16
Onsdag 8-16
Fredag 8-16 (udda veckor)

Kuratorns uppgift är att arbeta med psykosocialt hälsoarbete. Det kan handla om samtal med elever, föräldrar och personal, ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m. Kuratorn deltar också i socialt nätverksarbete kring elever. Samordnar kontakter med andra myndigheter. Det är även kuratorns uppgift att ansvara för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.

Kontakt

Oxelösunds kommun
D-skolan
613 30 Oxelösund 

Besöksadress:
Föreningsgatan 14

Telefon: 0155-385 60

Ann-Lena Eriksson
Kurator
Telefon:0155-38615

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter