Vid frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare vid varje sjukdag på telefon 0155-386 33. Om du vet att ditt barn blir hemma flera dagar, kan du tala in det på telefonsvararen. 

Ledighet görs av vårdnadshavare, se Relaterade dokument. Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid. Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, söndagar och helgdagar, lovdagar och studiedagar frånräknats, cirka 178 arbetsdagar.

Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare. Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.   

Kontakt

Breviksskolan

Oxelögatan 26

613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-385 20 (expedition)
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 
Telefon: 0155-386 33

Sjukanmälan
0155-386 33

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon: 0155-386 25

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter