Mottagningsenhet och förberedelsegrupp

Detta är en verksamhet som vänder sig till våra nyanlända ungdomar. För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov gör vi en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Efter 2 månader blir eleven klassplacerad och får stöd i vår förberedelsegrupp.

I förberedelsegruppen finns SVA-lärare samt studiehandledare på modersmål. De förbereder eleven inför lektioner och efterarbetar så att inte språket blir ett hinder för kunskapsutveckling. Alla elever har individuella scheman. 

Vi har studiehandledare på arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, thai och urdu.

Kontakt

Breviksskolan

Oxelögatan 26

613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-385 20 (expedition)
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan

0155-386 33

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon: 0155-386 25

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter