Studie- och yrkesvägledning

Utbildningen på grundskolan ska bidra till din personliga utveckling på bästa sätt. Utbildningen ska förbereda dig för dina val inför kommande utbildning och arbete. Detta gör vi i alla ämnen och alla som arbetar på skolan deltar i arbetet. Detta kallas för studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägsledare är den person som är anställd för att hjälpa dig med dina frågeställningar och stötta pedagogerna i deras arbete.
Vägledningssamtal kan ske i grupp och i enskilda samtal.

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) ger eleverna möjlighet att lära sig om olika yrken och bidrar till att eleven gör ett väl genomtänkt gymnasieval. Eleverna på Breviksskolan har en veckas PRAO i åk 8 respektive åk 9.

 

Till mig är du alltid välkommen med frågor och funderingar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter