Studie- och yrkesvägledning

Utbildningen på grundskolan ska bidra till din personliga utveckling på bästa sätt. Den ska förbereda dig för dina val inför kommande utbildning och arbete. Detta gör vi i alla ämnen och alla som arbetar på skolan deltar i arbetet. Detta kallas för studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägsledare är den person som är anställd för att hjälpa dig med dina frågeställningar och stötta pedagogerna i deras arbete.

Studie- och yrkesvägledaren träffar du till exempel under motiverande samtal, samtal inför gymnasievalet, under informationspass i klassrummet mm. Vägledningssamtal kan ske enskilt eller i grupp.

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) ger eleverna möjlighet att genom egna erfarenheter av yrkeslivet lära sig om olika yrken, få kunskap om näringslivet och arbetsmarknaden. Erfarenheter från PRAO bidrar till att eleverna kan göra ett mer genomtänkt gymnasieval.

Eleverna på Breviksskolan har en veckas PRAO i åk 8 respektive åk 9.


Kontakta studie- och yrkesvägledaren då du har frågor och funderingar. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter