Studie- och yrkesvägledning

Utbildningen på grundskolan ska bidra till din personliga utveckling på bästa sätt. Den ska förbereda dig för dina val inför kommande utbildning och arbete. Detta gör vi i alla ämnen och alla som arbetar på skolan deltar i arbetet. Detta kallas för studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägsledare är den person som är anställd för att hjälpa dig med dina frågeställningar och stötta pedagogerna i deras arbete.

Studie- och yrkesvägledaren träffar du till exempel under motiverande samtal, samtal inför gymnasievalet, under informationspass i klassrummet mm. Vägledningssamtal kan ske enskilt eller i grupp.

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) ger eleverna möjlighet att lära sig om olika yrken och bidrar till att eleven gör ett väl genomtänkt gymnasieval. Eleverna på Breviksskolan har en veckas PRAO i åk 8 respektive åk 9.


Kontakta studie- och yrkesvägledaren då du har frågor och funderingar. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter