Skolråd

Hösten 1993 infördes skolråd i Oxelösunds kommun.

Självförvaltning med skolråd är ett medel för att uppnå:

  • ett utökat inflytande för elever, föräldrar och personal
  • en ökad ekonomisk medvetenhet
  • en ökad ansvarskänsla för den egna skolan

I rådet finns representanter för elever, föräldrar och personal:

  • rektor, som också är ordförande
  • arbetstagare/anställda som representerar skolverksamheten
  • två företrädare för eleverna som utses av elevrådet
  • varje klass utser en föräldrarepresentant

Företrädarna för eleverna och föräldrarna ska vara minst hälften av antalet ledamöter i rådet. Skolrådet är ett rådgivande organ. Skolrådsarbetet ersätter inte på något sätt det nuvarande samarbetet mellan enskilda föräldrar/klassföräldrar och lärare.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)

breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev

0155-386 33 (telefonsvarare)

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Ylva Eriksson
Bitr. rektor
Telefon 0155-385 30

Kontakt för sidan: Kommuncenter