Skolråd

Hösten 1993 infördes skolråd i Oxelösunds kommun.

Självförvaltning med skolråd är ett medel för att uppnå:

  • ett utökat inflytande för elever, föräldrar och personal
  • en ökad ekonomisk medvetenhet
  • en ökad ansvarskänsla för den egna skolan

I rådet finns representanter för elever, föräldrar och personal:

  • rektor, som också är ordförande
  • arbetstagare/anställda som representerar skolverksamheten
  • två företrädare för eleverna som utses av elevrådet
  • varje klass utser en föräldrarepresentant

Företrädarna för eleverna och föräldrarna ska vara minst hälften av antalet ledamöter i rådet. Skolrådet är ett rådgivande organ. Skolrådsarbetet ersätter inte på något sätt det nuvarande samarbetet mellan enskilda föräldrar/klassföräldrar och lärare.

 

 

Skolrådstider ht-16

16-10-17 kl 18.30

16-11-28 kl 18.30

Vi hälsar alla representanter från klasserna varmt välkomna till vårt café.

 

 

Kontakt

Breviksskolan

Oxelögatan 26

613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-385 20 (expedition)
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 
Telefon: 0155-386 33

Sjukanmälan
0155-386 33

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon: 0155-386 25

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter