Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att åskådliggöra kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

 

 

Nationella prov åk 6
Svenska/ SvaV618-02-06
V618-02-08
MatematikV1518-04-10
V1518-04-12
EngelskaV1818-05-02
V1818-05-04

 

 

Nationella prov åk 9
Svenska/SvaV1118-03-13
V1118-03-15
NOV1518-04-11
EngelskaV1718-04-24
V1718-04-26
SOV1617-04-18
V1617-04-20
MatematikV1918-05-07
V1917-05-09

 

Under tiden för de nationella proven beviljar vi inga ledigheter för eleverna

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)
Fax 0155-385 89
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev

0155-386 33 (telefonsvarare)

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Kontakt för sidan: Kommuncenter