Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att åskådliggöra kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

 

 

Nationella prov åk 6
Svenska/ SvaV617-02-07
V617-02-09
MatematikV1417-04-03
V1417-04-05
EngelskaV1817-05-03
V1817-05-05

 

 

Nationella prov åk 9
Svenska/SvaV1117-03-15
V1117-03-17
NOV1417-04-04
EngelskaV1717-04-25
V1717-04-27
SOV1817-05-02
V1817-05-04
MatematikV1917-05-10
V1917-05-12

 

Under tiden för de nationella proven beviljar vi inga ledigheter för eleverna

 

 

 

Kontakt

Breviksskolan

Oxelögatan 26

613 81 Oxelösund
Telefon: 0155-385 20 (expedition)
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 
Telefon: 0155-386 33

Sjukanmälan
0155-386 33

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon: 0155-386 25

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter