Mottagningsenhet och förberedelsegrupp

Detta är en verksamhet som vänder sig till våra nyanlända ungdomar. För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov gör vi en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Efter kartläggningen blir eleven klassplacerad och får undervisning i vår förberedelsegrupp.

I förberedelsegruppen finns SVA-lärare, ämneslärare samt studiehandledare på modersmål. De förbereder eleven inför lektioner och efterarbetar så att inte språket blir ett hinder för kunskapsutveckling. Alla elever har individuella scheman. 

Vi har studiehandledare på arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, thai och urdu.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)
Fax 0155-385 89
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev

0155-386 33 (telefonsvarare)

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Kontakt för sidan: Kommuncenter