Förberedelsegrupp

Detta är en verksamhet som vänder sig till våra nyanlända ungdomar. Vi klassplacerar eleverna direkt vid inskrivningen på skolan. För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förutsättningar och behov gör vi en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Eleverna får till en början undervisning i förberedelsegruppen och slussas sedan ut i ordinarie undervisning.

I förberedelsegruppen finns SVA-lärare, ämneslärare samt studiehandledare på modersmål. De förbereder eleven inför lektioner och efterarbetar så att inte språket blir ett hinder för kunskapsutveckling. Alla elever har individuella scheman. 

Vi har studiehandledare på arabiska, persiska, dari, tigrinja och urdu.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)

breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev 
görs via mail till mentor

Länk till mentorer i de olika arbetslagen

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Ylva Eriksson
Bitr. rektor
Telefon 0155-385 30

Kontakt för sidan: Kommuncenter