Skolhälsovård

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller utbildningen.

Skolsköterskan är en del av Elevhälsan.

Skolsköterskan följer Socialstyrelsens riktlinjer för den medicinska insatsen i skolan och följer de lagar och förordningar som styr hälso och sjukvård. Skolsköterskan är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldig att föra journal och

  • har öppen mottagning samt tidsbokad mottagning för vårdnadshavare och elever.
  • utför hälsokontroller och tar emot individuella hälsobesök samt ger information i grupp.
  • följer upp och har samtal med vårdnadshavare
  • utför enkla sjukvårds åtgärder
  • vaccinerar vid behov efter medgivande från vårdnadshavare.

 

Årskurs 7
Hälsofrågor med efterföljande samtal (ca 30-40 min) angående trivsel, skola, kamrater, kost, motion, rökning och alkohol m.m.

Samtal om pubertet.

Tillväxtkontroll, inklusive ryggundersökning med ett enkelt mätinstrument. Syfte med undersökningen är att tidigt upptäcka behandlingskrävande Scolios (snedhet i ryggraden)

Synkontroll enligt KM metoden.

Årskurs 9
Information i helklass om vad som händer med skolhälsovårdsjournalen och BVC journalen när eleven slutar grundskolan.

Avslutande samtal inför gymnasiestarten.

Kontakt

Breviksskolan
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 26

Christina Olsson
Skolsköterska

Telefon: 0155-386 30
christina.olsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Anna Minkova-Falk
Skolläkare


Sjukanmälan

Telefon: 0155-386 33 (telefonsvarare)

Öppetider

Tjänsten som skolsköterska är för närvarande vakant. Behöver du komma i kontakt med skolsköterskan, kontakta expeditionen eller maila Christina som hjälper oss vid behov.

Kontakt för sidan: Kommuncenter