Breviksskolans skolbibliotek

I Breviksskolans bibliotek kan du sitta och plugga, läsa en bok eller dagens tidning. Här lånar du böcker till ditt skolarbete eller för egen läsning.

Skolbiblioteket är också ett stöd i skolans arbete. Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning och källkritik samt arbetar med lässtimulans och hjälper eleverna i skolarbetet.

Skolbibliotekets verksamhet sker i nära samarbete med Koordinaten.

 

Aktuellt på biblioteket:
Nu är Julen och jullovet här! Innan man går på ett välförtjänt lov bör man lämna tillbaka de böcker man inte använder längre för det kan finnas andra som behöver dem.

Alla som blivit skrämda av påminnelsebrev på böcker man lånat på Breviksskolans bibliotek behöver inte oroa sig. Det har bara blivit en miss i vilka brev som ska skickas ut, så kom ner till oss på skolbiblioteket så ordnar sig.

Skolbibliotekets öppettider:

Måndag-torsdag 09.00-11.30.

Kontakt

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 26

Johan Petersson
Skolbibliotekarie
Telefon fm 0155-386 34

Telefon em 0155-386 74

Kontakt för sidan: Kommuncenter